Att vara autentisk

accept my faultsL

Om jag accepterar mina fel och tar itu med dom/förhåller mig till dom, blir jag mer autentisk. Jag blir mer hel.

Om jag försöker dölja mina fel finns dom ändå kvar, och förr eller senare kommer de att visa upp sig.

”Fakta inte upphöra att existera

även om de ignoreras.

Aldous Huxley ”

Genom att införa en feedbackkultur (till exempel att som en grupputvecklingsaktivitet ha en feedback kurs/feedbackkurs) så får deltagarna verktyg att skapa sig bättre självbilder och eventuellt utvecklas från de nya insikterna.