Hur är det?

ThingsAreGettingWorse2

Sådant är livet…

Hur ser det ut i det sammanhang där du befinner dig? På arbetet eller privat? Skaver det ibland?

Hur kan du bidra till att medskapa ett ännu bättre sammanhang? Är det ett destruktivt sammanhang bör du göra ett försök att förbättra det innan du tar ansvar och lämnar det.

Över hälften av alla grupper där ute är tyvärr antingen i tillhörighets/trygghetsfasen eller opposition/konfliktfasen. Risken för destruktivt beteende är större i fas två av en grupps utveckling. Därför bör alla grupper på mindre än 10 personer ha riktning på fas 3 eller 4.

Feedbackakademin har workshops för att utveckla grupper och är specialister på att jobba med konflikthantering – stora som små. En viktig framgångsfaktor är dessutom att vi får igång konstruktiv feedback.