Morgonsdagens ledare

Feedback för ledare på väg till framtiden

Många chefer går snart i pension och det behövs därför fler ledare i framtiden.
Ledare som har fokus på ledarskapet men också är bra chefer.
Den yngre generationen vill ha mer feedback än tidigare generationer, för att se att man är på rätt väg eller behöver utveckla vissa färdigheter.

En hel del organisationer har interna ledarskapsprogram för medarbetare som man anser har potential till att bli bra ledare. Jag började själv mitt yrkesliv i en sådan organisation och jag tycker det var en fantastisk möjlighet att bli chef, dock fick jag ingen ledarskapsutveckling och saknade det. Därför brinner jag för de organ stationer som investerar i sina framtida ledare.

Jag har under åren varit inne i ett antal organisationer och medverkat i program som Morgondagens ledare eller Framtidens ledare och det är kul och känns stort.

En av dessa organisationer är Region Uppsala där jag jag under många år har utbildat Morgonsdagens ledare i feedback och ledarskap.

Exempel på utvärderingar efteråt:

Här kommer utvärderingen på Morgondagens ledare 19 april. Riktigt bra betyg till dig!

Det är en 1-5 skala ang  1) upplägget, 2) innehåll och 3) de kunskaper jag fick kan jag tillämpa i mitt arbete. Du har mycket bra medelvärden 1) 4,8  2) 4,8 och 3) 4,8.
Övriga kommentarer:
”Bra med modeller för feedback. Intressant presentation med variation som filmer, bilder och övningar. Mycket bra driv i Stefans föreläsning. Bra med ifrågasättande och lite pressande frågor. Mycket bra närvaro av Stefan. Bra fart och lättsamt upplägg. Fick en bredare syn på feedback. Mycket bra upplägg och kunskap.”

Med vänliga hälsning
Anette Ferngren
……………………………………………………………………………
HR-strateg Ledarskapsutveckling Region Uppsala

och vid ett tidigare tillfälle

Hej Stefan!

Nu har vi precis avslutat förra årets chefsförsörjningsprogram med den grupp där du medverkade och fick mycket fina utvärderingar.
När jag gjorde ett avslut på hela utbildningsåret med deltagarna var din medverkan i programmet ett av de mest
uppskattade inslagen. Jag undrar därför om du skulle ha intresse och möjlighet att medverka även i det här årets program?

Vänlig hälsning
Birgitta Ollongren
HR strateg Ledarutveckling
HR-avdelningen
Landstingets ledningskontor