Brainstilling

Vi hör mycket om brainstorming, men vad är egentligen brainstilling?

Brainstorming och brainstilling är som Yin och Yang.

För mig blir brainstorming den stunden jag genererar nya tankar/idéer och lösningar på problem, och är brainstilling när jag reflekterar och kvalitetssäkrar det som kom fram i brainstorming. Tänk även på att en del människor är mer kreativa under brainstorming och andra är mer kreativa i brainstilling. Vi är alla olika och vi behöver vara olika. Det blir bäst så.

Hållbar harmoni och lycka kommer inte av sig självt och kanske kan brainstilling hjälpa med detta. Att uppnå kortsiktig lycka är enkelt, bli full eller köp en dyr pryl och så vidare. Utmaningen är att uppnå långsiktig lycka/harmoni inre och yttre frid.

Just brainstilling kan hjälpa att bli varse om i vad som händer i stunden, det kan vara en känsla eller en tanke. Genom brainstilling kan vi komma underfund om vad som händer med oss och våra relationer på arbetsplatsen.

Om du har ett problem på din arbetsplats kan du ta en stund och reflektera över om det handlar om dig själv och/eller den andre.

I stunden när feedback ges och tas emot – är man ”Här och Nu” i ett väldigt viktigt möte.