Feedback till sig själv och andra

Feedback Akademin, Feedback

En av nycklarna vid feedback och konflikthantering är att ha ett konstruktivt fokus på det någon gör och inte ”anklaga” någon för det den andre är.

Detta kan även vara användbart på dig själv om du råkar göra fel eller misslyckas med något.

Då är det mer framgångsrikt att försöka se vad du kan lära dig av det du gjorde och inte börja tro att du är fel eller misslyckad.

Och gör du bra saker kan du vara lite generös och tycka att du gör och är bra 🙂

Feedbackakademin har hjälpt individer, grupper och organisationer i över 10 år på att bli ännu bättre på feedback, grupputveckling och konflikthantering (och har forskat på området feedback).