Dig i mig

DigIMig

 

Vi påverkar och påverkas av varandra. Både på positiva och mindre positiva sätt.

Vi lär oss av varandra.

Vi utvecklas av varandra.

Vi inspireras av varandra.

Vi lär varandra.

Vi visar vägar för varandra.

Vi berikas av varandra.

Vi bär med oss varandra.

Berätta för kollegor, vänner, familj och andra för varandra, i första hand hur vi påverkats på ett positivt sätt av den andre.

Jag har lärt mig av dig att…

Jag blev inspirerad av dig att…

När jag ska göra någonting tänker jag ofta på hur du gör…

Du har fått mig att inse…