Öppna upp

Open your senses heartS

När jag har svåra samtal är det en stor fördel om jag är öppen inåt.

Då har jag större möjlighet att vara i kontakt och skapa ett autentiskt möte som gör att både jag och den andre växer.

Detta är särskilt viktigt när man arbetar med återkoppling/feedback.