Välvilja

Jag älskar ordet välvilja. Välvilja för mig är bland annat en aktiv omtänksamhet. En stark vilja till välbefinnande och utveckling. Jag tror alla vill utvecklas och även bidra till andras utveckling om det finns välvilja. Välvilja är en av grundpelarna i en utvecklingskultur och i en feedbackkultur.

Ord som tillit och empati i all ära. De är viktiga ord.
Många organisationer jag hjälper att införa en autentisk värdegrund (med ambitionen att medarbetare och ledare ska känna delaktighet i processen ) har ordet Tillit som ett av 3-5 värdeord. Har vi ömsesidig Tillit har vi oändliga möjligheter. Dock kan jag tycka att man kan vara lite för snabb att inför Tillit som värdeord utan att fundera på hur tillit skapas, hur vi kan samskapa tillit och hur den kan förstöras i ett nafs.

Empati är ett annat fint och viktigt ord, jag märker att många har en annorlunda laddning än vad jag har. För mig är empati förmågan att sätta sig in i andras situationer. Jag har förstått att en del väver in välvilja och omtänksamhet i ordet empati. Så är det inte för mig. Jag har träffat forskare som till och med säger att en del psykopater har empati (fast de har noll procent välvilja och omtänksamhet för andra.)

Om jag vet att någon vill mig väl kan de säga rätt så tuffa saker till mig för jag vet att de vill mig och min utveckling väl. Och då växer min tillit till den andre.

Jag önskar organisationer, relationer och hela planeten mer VÄLVILJA.

Ps. har lite svårt att översätta välvilja till engelska, det blir som en mix av consideration, kindness, compassion and caring. ”Wellwanting”