Feedback och det emotionella bankkontot

bankkonto
Steven Covey, författaren till ”Att vara och verka till 100%”, beskriver en metafor som handlar om att man har ett emotionellt bankkonto, för att ta kunna ut något måste man först göra insättningar.
 
Det gäller i högsta grad feedback, en chef eller en kollega behöver ”sätta in” uppskattande feedback för att bygga ett förtroendekapital. När förtroendekapitalet blir större skapas en tillit till givaren. Det förutsätter förstås att den uppskattande feedbacken är äkta. När förtroendekapitalet och tilliten är hög så blir utvecklande (korrigerande) feedback lättare att ta till sig.
 
På en del arbetsplatser har jag hört: ”Här får man bara höra när man gör fel!”. Då är risken stor att det är tomt på det emotionella bankkontot och det råder en misstro på en sådan arbetsplats. Den utvecklande (korrigerande) feedbacken får troligtvis inte avsedd effekt utan kanske snarare försämrar hela situationen.
 
Därför är det bra att ha koll på dina kollegors och medarbetares konton så att de aldrig är tomma eller håller på att tömmas. Då är det dags att ge uppskattande uppriktig genuin feedback!
 
Om du själv ser att det börjar bli lite knackigt på ditt eget konto kan du be om uppskattande feedback!
 
Ett bra sätt att komma igång med att fylla på varandras emotionella bankkonton är att ha en kurs/ workshop i feedback som en grupputvecklingsaktivitet så att det blir en kollektiv överenskommelse att börja ge och be om feedback.
 
 
Ps. Ett tips är att det gäller även din partner, dina barn, föräldrar, vänner, kunder, leverantörer, kassören i din matbutik med mera.