Vi behöver mera uppskattning

gott nytt 2016

Vi behöver ge mer uppskattande feedback till varandra. Betydligt mer än vad som ges i dag.

Jag hör ofta på arbetsplatser och i relationer att man bara får höra när man gör fel. Där har man en stor möjlighet att börja bekräfta varandra när ens nära eller medarbetare och kollegor gör något bra. Det finns stora vinster i att ha mer bekräftande uppskattande feedback än att enbart dela ut kritik – och det finns stöd av forskning i det!

Tänk på att ge uppskattande feedback på vad någon gör, vad någon bidrar mer och vad någon kan (det är bättre än att bara ge uppskattande feedback på den andres personlighet). Och glöm inte att det ska vara ärlig uppskattning!

Detta och väldigt mycket mer lär Feedbackakademin ut på en workshop eller en kurs i feedback!

Feedbackakademin är ledande när det gäller föreläsningar och kurser i feedback. All utbildning i feedback kan ske på svenska eller engelska.