Vi behöver fler dialoger – feedback är nyckeln till utveckling

Vi behöver fler dialoger inte mer monologer det får du lära dig på en kurs i feedback

 

Enskilda relationer

Enskilda relationer utvecklas genom dialog – dialog skapar förståelse för varandras behov, olikheter och åsikter.

Grupper

Även grupper utvecklas genom att det sker dialoger mellan gruppmedlemmarna. Det finns två vägar till att nå fas 3 och 4 i en grupps utveckling, yttervägen och innervägen. Yttervägen innebär att ingen investering i gruppens utveckling görs vilket resulterar till att det tar längre tid för gruppen att utvecklas. Gruppen får sköta sig själv. Risken är stor att medlemmarna hamnar i kamp och destruktiva konfikter. Tyvärr kan det resultera i att gruppmedlemmar inte står ut och istället slutar. Eller så får gruppen och dess medlemmar ett negativt rykte i organisationen för att de sitter fast i fas 2 (konfliktfasen).
Innervägen innebär dialog och här är feedback avgörande som utvecklingsverktyg för gruppen. Eftersom behoven och förutsättningarna skiljer sig åt i de olika faserna behövs det olika typer av feedback för att utvecklas i och komma vidare från respektive fas.

 

Hur kan det bli bättre?

På en kurs i feedback får deltagarna lära sig att ha konstruktiva utvecklande dialoger.

En utvecklingskultur i en organisation skapar lärande, utveckling och framgång. Kurser i feedback är ett sätt att skapa en feedbackkultur som är en viktig del av en utvecklingskultur.

Det är det vi på Feedbackakademin bidrar med.