Utveckling

sa-skor-centrerad

Ibland handlar en reaktion du möter

mindre om ditt beteende,

utan mer om den andres bakgrund.

Alla bär på en historia. En del ägs av den i vissa sammanhang.

Personlig utveckling handlar delvis om att hitta sina utvecklingsområden men även att få en bättre självbild. Och det är först när vi befinner oss i ett tryggt, stödjande sammanhang som vi utvecklas på riktigt.

All utveckling börjar här och nu!

Feedbackakademins mission är att bidra till en utvecklingskultur där feedback utvecklar.

En kurs i feedback kan vara den bästa investeringen för en grupp att nå sina mål och uppnå resultat.