Att sluta cirklar

Vi västerlänningar är i allmänhet dåliga på att sluta cirklar…

Vi går omkring med ett tungt bagage fullt med oavslutade situationer. Dessa läcker energi när vi tänker på dem eller att vi får en viss obehagskänsla när det är som är oavslutat stör oss i det omedvetna. Man kan se det som en smygpunka där det oavslutade ligger och drar lite energi. Så fort jag tänker på det, till exempel på arbetet, tappar jag fokus från det jag gör just nu. Det tar då tid och energi att komma tillbaka till det man gjorde innan man blev störd av det oavslutade.

Insomnia handlar nästan uteslutande om att vi ligger och tänker på sådant som är oavslutat. Det är ofta historiska saker, som man kan göra avslut på, och även vissa saker som man håller på med just nu som då naturligt är oavslutade (tips: ligger du vaken på natten för något som är pågående kan du alltid skriva ner det på en lapp så du slipper oroa dig att du ska glömma det  – så du kan ta tag i det på morgonen).

Om det är något som är oavslutat men som inte gör att jag tänker på det då och då – ja då är det mentalt avslutat och inget problem.

Har jag för mycket historiskt oavslutat blir det svårt att lägga full kraft på det jag ska göra här och just nu! Därför har vi mycket att vinna genom att välja ut några oavslutade saker och göra avslut. Det handlar om att plocka de lågt hängande frukterna… (det vill säga – det som är lätt att avsluta)

Ju mer saker vi kan avsluta, ju mer effektiva och fokuserade blir vi. Fundera på vad du skulle kunna göra för avslut!   (som inte tar så mycket energi att avsluta/som är relativt riskfritt/som ger mycket tillbaka). Inom gestaltteorin så kallas detta för att man har oavslutade gestalter.

Fundera också på din egna vilja och försök att rikta viljan mot engagemang och utveckling!