Problem till behov

Hur vi kan omvandla våra problem till behov

För oss människor är det så otroligt enkelt att klaga och försöka lägga över våra problem på andra. Inte sällan hävdar man att andra har problem när de beter sig på ett sätt som stör en själv. Att lägga över problem och skuld på den andre skadar oss och våra relationer i det långa loppet. När jag arbetar med konflikthantering hjälper jag parterna till att istället för att uttrycka missnöje/ilska över problem att hellre uttrycka det vad för behov de har. Att omformulera ett problem till ett behov hjälper oss att ta ansvar för situationen. Därmed anklagar vi inte utan börjar meningen med ”jag känner”. I och med detta blir omvärlden mindre viktig, det som istället ligger i fokus är vad vi behöver.

Ett exempel:

”Chefen är aldrig närvarande” blir till ”Jag har behov av att veta när jag kan prata med min chef”

”Du smiter altid undan när det är mycket jobb” blir till ”Jag vill att du hjälper mig när det är mycket jobb”

Det blir mer konstruktivt och troligtvis mer framgångsrikt. Det blir också lättare för oss att sedan ta itu med våra behov, som i sin tur betyder att lösa våra egna problem.

 

Vårt tankesätt påverkar oss

En annan sak jag har lärt mig att jobba nära människor, i coaching och i andra sammanhang, är att det är vi själva som är våra största hinder till att  sätta mål och nå målen. Eller lyckas med något eller förverkliga en dröm. Detta är precis det vi gör när vi lägger över våra behov på andra.

Om jag tänker tanken: ”Det här är för svårt för mig…” – så sätter jag själv käppar i mitt hjul. Om jag inte tror på mig fullt ut kommer inte andra att göra det. Jag hamnar i en nedåtgående spiral.

Om jag tänker ”Det här klarar jag inte” får jag troligtvis rätt.

Om jag istället tänker ”Det här kan jag klara om jag anstränger mig” får jag troligtvis också rätt.

Vilja, tro på sig själv och engagemang är nästan alltid viktigare än om jag har den största kompetensen. Ett sådant tankesätt tillsammans med en vilja att ta ansvar för sina problem genom att uttrycka behov är en vinnande kombo för personlig utveckling.