Helhetstänkande

Helhetens harmoniLiten

På ett sätt kan man tycka att ordet ”Helhetstänk” är uttjatat, å andra sidan är det viktigt att se helhetens betydelse. På arbetet och livet som helhet.

Många gånger när jag är inne i organiserar är ofta fokus på ens eget bästa eller avdelningens/funktionens bästa. Man bryter ner en organisation i delar /avdelningar/enheter/funktioner osv) i syfte för att det ska vara möjligt att leda hela verksamheten. Inte sällan hamnar många i lägen där de ser sin egen del som det viktigaste och glömmer bort helheten.

Uttrycket stuprörstänkande/silotänkande är ett exempel när man bara ser/är intresserad/värnar om sitt eget stuprör/sin egen silo. Och helheten går förlorad.

”Ett trångsynt tunnelseende,

en anmärkningsvärd aningslöshet,

eller en enfaldig egoism

förhindrar att det hela blir bra.”

Tänk på att när helheten blir bra så blir det bra för delarna också.

Stefan Gunnarsson