Feedback fyller så många funktioner

Vissa tror att feedback används endast för att kritisera och hitta fel hos andra. Det är ”Old school”.
Det här är ”New school”:

varförfeedback3

En kurs i feedback är en bra start på att införa en feedbackkultur.